ساکولنت ها گیاهانی هستند که از طریق ذخیره سازی اب در برگ ها، ساقه ها و ریشه هایشان، مدت های طولانی خشک سالی و کم آبی را تحمل میکنند . دوام میآورند. ساقه ها و ریشه های آنها وقتی آب رو در خودشان نگه میدارند ضخیم و آبدار می شود. بیشتر ساکولنت ها شرایط خشک […]

در این مقاله سعی شده تا به صورت اجمالی مراحل و نکات مهم در قلمه گیری و تکثیر گیاهان ساقه دار را بیان کنیم. از جمله این گیاهان که در بین افراد از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند و با این روش تکثیر می شوند می توان به شفلرا، دراسنا پرچمی، دراسنا کامپکت، انواع فیکوس ها، […]